Struktur Pengurus

No

Jabatan Dalam Organisasi

Nama Pengurus

Alamat

A.

Dewan Pakar 1. Drs. H. Moh. Thaib, MBA. Praya
2. DR. H. Musa Sofyandi, SH, MH. Mataram
3. Dr. Syaid  Agil Al-Idrus, Ms. Mataram
4. Basuki Rahman, S.Pd, M.Pd Mataram

B.

Dewan Pelaksana
Ketua : Lalu Sukirman, S.Pd Pelambik
Wakil Ketua 

Bid.Pendidikan

: Muharman S.Pd. Montong Renggi
Wakil Direktur Bid. EKSOS : Ir. Firdaus Hafzi Batu Rimpang
Wakil Direktur Bid. Humas : Suhardi S,Pd Montong Belai
Sekretaris I 

Sekretaris II

: Saeful Haqqi, S,Pd 

M. Aenuddin, S.Pd

Lengaluh 

Gerumpung Sepit

Bendahara : Drs. H Sahman Cholidi Selebung
Seksi-Seksi
  1. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
1. 

2.

3.

4.

Sagdi, Janap, S.Pd 

Drs. Moh Anwar

Sri Wahyuni, S.Pd. M.Pd

Nurhayadi, S.Pd

Lengaluh 

Pemongkong

Selong

Gerumpung

  1. Bidang PLS, Pemuda dan Olah raga
1. 

2.

3.

Abdul Kadir Jaelani, S.Pd 

Sahudin, S.Pd.I

Lalu Amir Husen, ST

Batu Golok 

Pelambik

Jerowaru

  1. Bidang Pemberdayaan Perempuan
1. 

2.

3.

Hj Zohratul Makiyah, BA 

Bq. Bunayati Sholihan

Siti Zohriyah, S.Pd

Batu Rimpang 

Selebung

Jerowaru

Advertisements